Nie ma szczytniejszego celu, niż służenie innym

Siła Spokoju / Peaceful Warrior